پنجشنبه 22 آذر 1397
کوچک کردن متن بزرگ کردن متن

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سهامی عام سیمان اصفهان

جلسه مجمع عمومي عادي شركت سهامي عام سيمان اصفهان رأس ساعت 00:10 صبح روز شنبه مورخ 1396/04/31 با حضور نمايندگان  93/74 درصد صاحبان سهام و نماينـده سازمـان بورس اوراق بهادار خانم مهتاب میرآقایی در محل موسسه خیریه علی و حسین همدانیان تشكيل گرديد. 
 پس ازتلاوت آياتي چند ازكلام ا... مجيد، براي انتخاب هيات ریيسه مجمع رأي گيري بعمل آمد كه در نتيجـه بـاتفاق آراء آقاي محسن مشکاتی بـه نماينـدگي از مؤسسه خيريه علي و حسين همدانيـان بعنـوان رئيـس مجمـع ، آقـاي  حامد تاجمیر ریاحی بـه نماينـدگي از شـركت سرمايه گذاري تدبير و آقاي حاج محمد معتضدی  بـه نمـايندگي از شـركت سرمایه گذاری نور همدانیان به سمت ناظران مجمع و آقـاي حمیدرضا مختاری مدير امور مالي شركت بعنـوان دبيـر مجمع انتخاب گرديدند و هيات رئيسه ضمن قبولي سمت و تأیيد حضور  93/74  درصد سهامداران، رسميت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور شد.
 
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام  شركت سهامي عام سيمان اصفهان
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام  شركت سهامي عام سيمان اصفهان
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام  شركت سهامي عام سيمان اصفهان
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام  شركت سهامي عام سيمان اصفهان
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام  شركت سهامي عام سيمان اصفهان
   1396/5/2 13:54

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5/10 (تعداد آرا 6 نفر )